Tot moviment és creador?
FETA PER Corka Diallo

Pseudònim: 정산
Autor del que m'he inspirat: Gustavo Courbet

Comentaris