La llibertat ens causa angoixa?

#abczyx
#Munch
#Kierkegaard

FETA PER Clàudia Cortada


Comentaris