Pot canviar l'art la visió de la vida?

Dunia Vigo, 1A bat

Comentaris